Racławice Śląskie w Internecie

Sołectwo Racławice Śląskie

Sołectwo jest pomocniczą jednostką gminy, zbliżoną do miejskiego osiedla. Na czele sołectwa stoi sołtys wspierany przez radę sołecką. Reprezentantami sołectwa w gminie są radni. Największą władzę w sołectwie ma zebranie mieszkańców. W trakcie takiego spotkania ustalane są ważne decyzje, podejmowane uchwały. W czasie zabrania wybierany jest sołtys oraz rada sołecka (ich kadencja trwa cztery lata).

Sołectwo Racławice Śląskie jest największym sołectwem w gminie Głogówek oraz w powiecie prudnickim, obejmującym teren wsi Racławice Śląskie wraz z przyległymi obszarami pól uprawnych, łąk oraz lasów. Zajmuje 1618.64 ha.

Sołectwo Racławice Śląskie graniczy z sołectwami: Dzierżysławice oraz Wierzch (gmina Głogówek), Nowy Browiniec i Laskowice (gmina Lubrza), Klisino i Pomorzowice (gmina Głubczyce) oraz z około 1,5-kilometrowym pasmem pogranicza polsko-czeskiego. Najbliższymi miastami są: Głogówek (siedziba gminy), Prudnik (siedziba powiatu). Po stronie czeskiej najbliżej położonym miastem jest Osoblaha (siedziba czeskiej gminy).

Sołectwo Racławice Śląskie charakteryzują bardzo dobre ziemie uprawne, zwłaszcza te położone w północnej części wsi, na najlepiej oświetlonych pagórkach. Dominuje uprawa zbóż oraz buraków cukrowych. W chwili obecnej we wsi działa jedynie kilkunastu rolników dysponującym dużym areałem ziemi. Największym przedsiębiorstwem rolniczym jest lokalna Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.

Ogromna większość mieszkańców prowadzi małe lokalne firmy lub pracuje w pobliskich miastach.

W sołectwie działa kilka sklepów spożywczych (w tym dwa mini markety) i jeden sklep mięsny. Jest sklep z akcesoriami do budowy i narzędziami. Działa kawiarnia z możliwością organizacji przyjęć. Prowadzony jest również Domu Ludowy gdzie okazjonalnie prowadzi się zebrania lub organizuje imprezy okolicznościowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2018
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu Raclawice.Net jest zabronione.
Serwis Raclawice.NET jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki