Racławice Śląskie w Internecie

Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Stowarzyszenie Miłośników Kolei powstało w 2011 roku. Pierwszym prezesem został Tadeusz Wrona, który pełni tę funkcję do dziś. Do głównych zadań i celów stowarzyszenia należą:

  • Organizacja pikników kolejowych
  • Działania mające na celu uchronienie obiektów inżynierii kolejowej Racławic Śląskich przed degradacją i zniszczeniem
  • Działania mające na celu utworzenie w Racławicach Śląskich przygranicznego skansenu kolejowego
  • Działania mające na celu przedłużenie kolejki wąskotorowej z Osoblahy (Republika Czeska) do Racławic Śląskich
  • Promocję kolei i jej historii
  • Integrację miłośników kolei

Od 2012 roku Stowarzyszenie jest głównym organizatorem pikników kolejowych w Racławicach Śląskich. W tym czasie we współpracy z samorządami, głównie samorządem gminy Głogówek, udało się wyremontować pomieszczenia dworca kolejowego: bufet, poczekalnię oraz hol. W pomieszczeniach tych organizowane są spotkania, wystawy, pokazy. Za wzorową należy uznać również współpracę Stowarzyszenia ze spółkami kolejowymi grupy PKP i nie tylko.

Stowarzyszenie liczy około 40 członków.

Polecamy profil Facebook Stowarzyszenia

Obraz: stowkolej1.jpg
Obraz: stowkolej2.jpg

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2018
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu Raclawice.Net jest zabronione.
Serwis Raclawice.NET jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki